17.11. Tietoturvallisuus ja tietosuoja-asiat käytännössä

17.11. Tietoturvallisuus ja tietosuoja-asiat käytännössä

Tule kuuntelemaan käytännön asiaa tietosuojasta, tietoturvasta ja riskienhallintatoimenpiteistä.  Aiheesta kertoo meille Kari Helislahti.

ÄäneHUb yhteisöllinen työtila